WOJCIECH MALAJKAT KANDYDATEM NA REKTORA!

W związku z przełożeniem na inny termin DEBATY WYBORCZEJ i WYBORÓW REKTORA Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie ze Statutem AT Senat AT na posiedzeniu 9 marca 2020r. pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Wojciecha Malajkata na rektora Akademii na kadencję 2020-2024. Tego samego dnia Rada Uczelni AT, w pełnym składzie, również wskazała kandydaturę prof. dra hab. Wojciecha Malajkata w wyborach na rektora Akademii.

Czytaj komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej TU

 

 

 

 

 

ZMIANY W TERMINARZU WYBORÓW!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego  oraz zawieszeniem zajęć dydaktycznych w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w naszej Filii, Uczelniana Komisja Wyborcza wprowadziła 16 marca 2020 roku zmiany w TERMINARZU WYBORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024.

DEBATA WYBORCZA zaplanowana na 18 marca oraz WYBORY REKTORA, które miały się odbyć 22 marca, a także wybory do Senatu i Rady Dyscypliny zostają odwołane i przełożone na inny termin. Zostanie on ogłoszony po wznowieniu zajęć dydaktycznych w Akademii.

Czytaj komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej TU

 

 

ZAKAZ WSTĘPU NA UCZELNIĘ DLA WSZYSTKICH!

Drodzy studenci, wykładowcy, pracownicy pionów administracyjnego i technicznego, w ślad za poleceniami wydanymi przez Rektora  prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata, informujemy, iż od soboty, 14 marca 2020:

  • na teren Filii Akademii Teatralnej w Białymstoku mają wstęp wyłącznie członkowie sztabu kryzysowego oraz pracownicy obsługi mienia (portierzy);
  • pod żadnym pozorem i groźbą kar porządkowych, zabrania się wykładowcom, studentom, pracownikom pionu administracyjnego, technicznego i gospodarczego usiłowania wejścia do budynku uczelni (np. pod pretekstem pozostawienia w nim rzeczy, czy materiałów dydaktycznych);
  • zachowujemy kontakt drogą elektroniczną.

Pracownicy dydaktyczni w sprawach związanych z trybem nauczania e-learningowego mogą kontaktować się z informatykiem pod adresem e-mail: admin@atb.edu.pl

 Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zagrożenie wzrasta z dnia na dzień, dlatego zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, na której publikować będziemy aktualne komunikaty władz uczelni oraz nielekceważenie komunikatów służb specjalnych.

Pamiętajmy również, że nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji, że mogą pozostać w domu i świadczyć pracę zdalnie. Bądźmy więc wdzięczni tym, którzy w trosce o nas i mienie uczelni, pełnią swoją służbę.

 

 

 

MARCOWE WYDARZENIA ODWOŁANE

W związku komunikatem wydanym 10 marca 2020 przez Rektora Wojciecha Malajkata, informujemy o odwołaniu następujących wydarzeń zaplanowanych w marcu w naszej uczelni. Nie odbędą się:

  • 14, 15 marca – pokazy spektaklu dyplomowego “Śmierć porucznika”;
  • 17, 24, 31 marca – konsultacje dla kandydatów na studia na kierunku aktorskim;
  • 19 marca – spotkanie z prof. Wiesławem Jurkowskim wokół monografii “Wiesław Jurkowski. Malarz, grafik, scenograf”. 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy! Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o planowanych wydarzeniach.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.