KONKURS REKTORA

#AT #OSOBNOALERAZEM

Rektor Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie ogłasza konkurs na opracowanie pomysłu autorskiego dzieła, które zaangażuje i połączy możliwie największą liczbę kierunków i specjalności Akademii Teatralnej w przestrzeni wirtualnej.

Konkurs skierowany jest do społeczności (studentów, nauczycieli i pracowników) Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Laureat zobowiązany będzie do wykonania dzieła i otrzyma nagrodę w wysokości 3 500,00 złotych brutto.

Szczegółowe informacje dostępne są w REGULAMINIE KONKURSU.

Harmonogram:

  1. Rozpoczęcie konkursu: 1 maja 2020.
  2. Okres przyjmowania prac konkursowych: 1 – 15 maja 2020.
  3. Ogłoszenie zwycięzcy do 20 maja 2020.
  4. Wykonanie przez laureata dzieła wg nagrodzonego pomysłu: 20 maja – 8 czerwca 2020.

Powodzenia!

fot. Bartek Warzecha

WOJCIECH MALAJKAT KANDYDATEM NA REKTORA!

W związku z przełożeniem na inny termin DEBATY WYBORCZEJ i WYBORÓW REKTORA Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie ze Statutem AT Senat AT na posiedzeniu 9 marca 2020r. pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Wojciecha Malajkata na rektora Akademii na kadencję 2020-2024. Tego samego dnia Rada Uczelni AT, w pełnym składzie, również wskazała kandydaturę prof. dra hab. Wojciecha Malajkata w wyborach na rektora Akademii.

Czytaj komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej TU

 

 

 

 

 

ZMIANY W TERMINARZU WYBORÓW!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego  oraz zawieszeniem zajęć dydaktycznych w Akademii Teatralnej w Warszawie oraz w naszej Filii, Uczelniana Komisja Wyborcza wprowadziła 16 marca 2020 roku zmiany w TERMINARZU WYBORÓW NA KADENCJĘ 2020-2024.

DEBATA WYBORCZA zaplanowana na 18 marca oraz WYBORY REKTORA, które miały się odbyć 22 marca, a także wybory do Senatu i Rady Dyscypliny zostają odwołane i przełożone na inny termin. Zostanie on ogłoszony po wznowieniu zajęć dydaktycznych w Akademii.

Czytaj komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej TU

 

 

ZAKAZ WSTĘPU NA UCZELNIĘ DLA WSZYSTKICH!

Drodzy studenci, wykładowcy, pracownicy pionów administracyjnego i technicznego, w ślad za poleceniami wydanymi przez Rektora  prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata, informujemy, iż od soboty, 14 marca 2020:

  • na teren Filii Akademii Teatralnej w Białymstoku mają wstęp wyłącznie członkowie sztabu kryzysowego oraz pracownicy obsługi mienia (portierzy);
  • pod żadnym pozorem i groźbą kar porządkowych, zabrania się wykładowcom, studentom, pracownikom pionu administracyjnego, technicznego i gospodarczego usiłowania wejścia do budynku uczelni (np. pod pretekstem pozostawienia w nim rzeczy, czy materiałów dydaktycznych);
  • zachowujemy kontakt drogą elektroniczną.

Pracownicy dydaktyczni w sprawach związanych z trybem nauczania e-learningowego mogą kontaktować się z informatykiem pod adresem e-mail: admin@atb.edu.pl

 Sytuacja jest bardzo dynamiczna, zagrożenie wzrasta z dnia na dzień, dlatego zapraszamy Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, na której publikować będziemy aktualne komunikaty władz uczelni oraz nielekceważenie komunikatów służb specjalnych.

Pamiętajmy również, że nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji, że mogą pozostać w domu i świadczyć pracę zdalnie. Bądźmy więc wdzięczni tym, którzy w trosce o nas i mienie uczelni, pełnią swoją służbę.

 

 

 

MARCOWE WYDARZENIA ODWOŁANE

W związku komunikatem wydanym 10 marca 2020 przez Rektora Wojciecha Malajkata, informujemy o odwołaniu następujących wydarzeń zaplanowanych w marcu w naszej uczelni. Nie odbędą się:

  • 14, 15 marca – pokazy spektaklu dyplomowego “Śmierć porucznika”;
  • 17, 24, 31 marca – konsultacje dla kandydatów na studia na kierunku aktorskim;
  • 19 marca – spotkanie z prof. Wiesławem Jurkowskim wokół monografii “Wiesław Jurkowski. Malarz, grafik, scenograf”. 

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy! Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o planowanych wydarzeniach.