MIĘDZYNARODOWE STUDIA CORAZ BLIŻEJ

Spotkanie w Budapeszcie to kolejny krok w kierunku uruchomienia artystycznych międzynarodowych studiów magisterskich. Z ramienia WSL w spotkaniu uczestniczyli dr hab. Marta Rau oraz prof. dr hab. Wiesław Czołpiński.

W ostatnich dniach lutego 2017 r. w Budapeszcie odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z ideą uruchomienia wspólnych studiów magisterskich PuppeTry. Pomysł stworzenia takiej międzynarodowej kooperatywy akademickiej powstał w ramach programu “3 Layers of Telling a Story”, realizowanego przez uczelnie wyższe z czterech państw: Węgier, Słowacji, Czech i Polski. Wprawdzie szczegóły są wciąż omawiane, jednak wiadomo już na pewno, że studia te będą realizowane w czterech uczelniach partnerskich: SZFE (Budapeszt), VSMU (Bratysława), DAMU (Praga) i WSL (Białystok).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.