WESELE: ONI I MY, MY I ONI… CZYTAMY!

Sobota 2 września 2017 r. w całym kraju upływa pod znakiem “Wesela”, lektury wybranej na tegoroczne Narodowe Czytanie, organizowane z inicjatywy i pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. My czytaliśmy razem z Muzeum Pamięci Sybiru oraz Instytutem Filologii Polskiej. A akcji wzięli udział Sybiracy, pracownicy Instytutu Filologii Polskiej, aktorzy i studenci AT.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.