KONSORCJUM NA RZECZ TEATRU

Trzymajcie za nas mocno kciuki! Dnia 26 września podpisaliśmy bowiem umowę z zarządem Województwa Podlaskiego i Uniwersytetem w Białymstoku powołującą konsorcjum na rzecz realizacji projektu pn.: “Teatr partycypacyjny jako środek rozwijania kapitału społecznego poprzez czynne uczestnictwo w kulturze na terenie województwa podlaskiego”. Kolejny krok to złożenie wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. A jak dostaniemy grant to… będzie się działo!!

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno wraz z dr. hab. Robertem Ciborowskim – Rektorem Uniwersytetu w Białymstoku oraz Prorektorem ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie prof. dr hab. Wiesławem Czołpińskim podpisali umowę powołującą Konsorcjum Naukowego. Konsorcjum z Województwem Podlaskim jako Liderem projektu powalczy o dofinansowanie przez NCBR projektu naukowo-badawczego pt. „Teatr partycypacyjny jako środek rozwijania kapitału społecznego poprzez czynne uczestnictwo w kulturze na terenie województwa podlaskiego”.

Projekt połączy wiedzę socjologów i artystów, opracuje fachowe rozwiązania w kreowaniu teatru partycypacyjnego (obywatelskiego), atrakcyjnego pod względem artystycznym oraz efektywnego w procesie wzmacniania więzi społecznych, a także pozwoli na wypracowanie rekomendacji, które Samorząd Województwa Podlaskiego, jako mający w swych zadaniach wspieranie rozwoju kultury, włączy w nurt realizowanej przez siebie polityki rozwoju na poziomie regionalnym.

Co ważne, projekt zakłada również zrealizowanie diagnozy uczestnictwa w kulturze w województwie podlaskim oraz opracowanie na jej potrzeby nowego Programu Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego od 2021 roku (aktualny Program obowiązuje do 2020 roku) i zastosowanie wypracowanych rozwiązań w trakcie realizacji zadań związanych z finansowaniem i organizowaniem kultury.

Projekt zostanie złożony do programu pn. „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG, czyli strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych finansowanym ze środków krajowych, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja utworzone co najmniej z 1 instytucji posiadającej zdolność do wdrażania polityki rozwoju na poziomie regionalnym oraz 2 jednostek naukowych. Nabór wniosków potrwa do 30 października 2017 roku.