UMOWA O WSPÓŁPRACY Z WROCŁAWIEM

Białostocki Wydział Sztuki Lalkarskiej oraz wrocławski Wydział Lalkarski podpisały umowę o współpracy w obszarze wymiany doświadczeń naukowo-artystycznych oraz metod kształcenia lalkarzy, z nadzieją, że kooperacja ta będzie pozytywnie wpływać na integrację środowiska lalkarskiego w Polsce. W wyniku tego porozumienia organizowane będą m.in. bezpłatne warsztaty wspomagające proces kształcenia dla wybranej grupy studentów z każdej z uczelni. W imieniu wydziałów umowę podpisali prof. dr hab. Wiesław Czołpiński prorektor Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza oraz dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, prof. AST, prorektor ds. Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego we Wrocławiu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.