UMOWA O WSPÓŁPRACY Z WROCŁAWIEM

Białostocki Wydział Sztuki Lalkarskiej oraz wrocławski Wydział Lalkarski podpisały umowę o współpracy w obszarze wymiany doświadczeń naukowo-artystycznych oraz metod kształcenia lalkarzy, z nadzieją, że kooperacja ta będzie pozytywnie wpływać na integrację środowiska lalkarskiego w Polsce. W wyniku tego porozumienia organizowane będą m.in. bezpłatne warsztaty wspomagające proces kształcenia dla wybranej grupy studentów z każdej z uczelni. W imieniu wydziałów umowę podpisali prof. dr hab. Wiesław Czołpiński prorektor Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza oraz dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, prof. AST, prorektor ds. Filii Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego we Wrocławiu.