NOWOŚĆ: TECHNOLOGIA TEATRU LALEK

Uwaga, uwaga! Z radością informujemy, że we wrześniu na WSL rozpocznie się nabór na zupełnie nowe studia na kierunku: Technologia teatru lalek. Kto zatem myśli o karierze scenografa, projektanta, konstruktora lalek powinien już teraz planować wizytę we wrześniu w Białymstoku na egzaminach wstępnych. Są to studia w obszarze sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych, na poziomie studiów pierwszego stopnia (6-semestralnych), stacjonarne, o profilu praktycznym.

Studia te realizowane będą dzięki programowi „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

SZCZEGÓŁY: INFORMACJA O KIERUNKU