QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

2 października 2019 zainaugurowaliśmy kolejny rok akademicki. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele białostockich uczelni oraz społeczność studencka. W związku z reformą szkolnictwa ten rok rozpoczęliśmy już nie jako Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ale jako Filia w Białymstoku. Powitaliśmy więc nowe władze:

prof. dr hab. Wiesława Czołpińskiego – Prorektora ds. kształcenia i studentów
prof. dr hab. Martę Rau – Prorektor ds. Filii w Białymstoku
dr hab. Artura Dwulita – Dziekana ds. kierunków
dr Katarzynę Siergiej – Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków

Podczas uroczystości dr Bernarda Anna Bielenia, dr Łucja Urszula Grzeszczyk, dr Mateusz Antoni Smaczny odebrali dyplomy doktora sztuki. Złożono również gratulacje wykładowcom: prof. dr hab. Sylwii Janowicz–Dobrowolskiej oraz dr. Karolowi Suszczyńskiemu, którzy uzyskali awanse naukowe w poprzednim roku akademickim.

Nestorom– absolwentom wręczono dyplomy, a pierwszoroczni, przywitani przez nową Panią Rektor oraz starszych kolegów, złożyli przysięgę i zostali „pasowani” na studenta (zainicjowaliśmy tym samym nowy akademicki zwyczaj).

Wykład inauguracyjny „O tym, jak być, by być mógł też ktoś jeszcze” wygłosił Pan Szymon Hołownia. Obecność gości specjalnych wydarzenia – Państwa Bernadetty i Krzysztofa Rau, związanych ze szkołą od początku jej istnienia – została przyjęta serdecznym brawami.

Warto również wspomnieć, że kilka dni wcześniej, 30 września, podczas inauguracji roku akademickiego naszej warszawskiej Alma Mater, prof. dr hab. Wiesław Czołpiński otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność organizacyjną.

Vivat Academia,
vivant Professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!