WERDYKT 38. FESTIWALU SZKÓŁ TEATRALNYCH

Nagroda specjalna im. Michała Pawlickiego dla spektaklu „PandemiJa” w reż. Agaty Biziuk i dwa wyróżnienia aktorskie w wysokości 1000 zł dla aktorek z obsady spektaklu: Magdaleny Bednarek i Anny Koniecznej – to bilans nagród zdobytych przez nasz spektakl dyplomowy na 38. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. W niedzielę, 29.11.2020, jury w składzie: Iwona Bielska, Piotr Domalewski, Piotr Dzięcioł, Tomasz Konieczny, Mariola Wiśniewska ogłosiło swój werdykt. CZYTAJ WERDYKT.

Grand Prix Festiwalu w wysokości 15.000 złotych przyznano zespołowi spektaklu „Inni ludzie” w reż. Pawła Miśkiewicza z Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. W konkursie głównym rywalizowało 14 przedstawień z uczelni teatralnych w Warszawie, Krakowie, Łodzie, Wrocławiu, Bytomiu i Białymstoku.

38. Festiwal Szkół Teatralnych organizowany przez Szkołę Filmową w Łodzi odbywał się w dniach 23 – 29 listopada 2020 r. Po raz pierwszy w swojej historii przyjął formułę on-line oraz gościł przedstawienie dyplomowe z białostockiej Filii w konkursie głównym. Pomysłodawcą festiwalu był Jan Machulski – wybitny aktor, wieloletni wykładowca i Dziekan Wydziału Aktorskiego łódzkiej Szkoły. Każda edycja festiwalu jest okazją do spotkania środowiska teatralnego, porównania metod kształcenia aktorów i sposobów budowania ról przez młodych adeptów sztuki aktorskiej.

„PandemiJa” (reż. Agata Biziuk) – spektakl dyplomowy studentów czwartego roku aktorstwa Akademii Teratralnej i m. A. Zelwerowicza, Filii w Białymstoku – to głośny krzyk młodych ludzi wobec otaczającej  ich nowej i sterylnej rzeczywistości. Niemożność wykonywania zawodu, strach, frustracja, absurd dzisiejszych czasów popchnął twórców do stworzenia onirycznego kolażowego spektaklu, w którym partnerem i lalką staje się kamera. Przedstawienie miało swoją premierę on-line 14 lipca 2020 roku i wciąż jest dostępne do oglądania na kanale YouTube białostockiej Filii. OGLĄDAJ.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/21

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/21 odbyła się w Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego 5 października, o godz. 11:00 z udziałem JM Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata, Prorektora ds. kształcenia i studentów oraz badań naukowych i ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne, prof. dr. hab. Wiesława Czołpińskiego, prorektor ds. Filii w Białymstoku, prof. dr. hab. Marty Rau oraz dziekana Filii, dr. hab. Artura Dwulita, wykładowców oraz studentów.

W skromnej i kameralnej uroczystości, której charakter podyktowały względy bezpieczeństwa, uczestniczyły władze uczelni, 23 studentów trzech kierunków (aktorstwo, reżyseria, technologia teatru lalek) przyjmowanych w poczet społeczności akademickiej oraz Ci, którzy, jako magistrowie sztuki, ją opuszczają.

‍Rektor ds. Filii, prof. dr hab. Marta Rau, w pięknych słowach pożegnała niedawno zmarłego pedagoga Krzysztofa Gedroycia oraz przywitała „pierwszoroczniaków” słowami „jesteście u siebie, to jest wasz dom bez względu na wasze poglądy, wyznanie, płeć, czy orientację”. Rektor Malajkat zaapelował natomiast, by studiowali oni „w poczuciu wolności” i „ekstremalnie”.

Po ślubowaniu złożonym przez studentów pierwszego roku oraz odebraniu dyplomów przez dyplomantów, wykład inauguracyjny zatytułowany „Twórcze inspiracje, czyli rozejrzyj się dookoła” wygłosiła pisarka i aktywistka Sylwia Chutnik. W słowach kierowanych bezpośrednio do “pierwszoroczniaków”, przekonywała, że warto „zanurzać się w ludzi, podsłuchiwać ich i podpatrywać” ponieważ „nie ma nic ciekawszego niż rzeczywistość, chociaż najczęściej to właśnie od niej uciekamy w fikcje artystyczne”. Podkreśliła, że zajmowanie się twórczością w obecnych czasach nosi znamiona buntu i oporu.

Po raz pierwszy w historii naszej Akademii, cała uroczystość była transmitowana na żywo na kanale YouTube, aby wszystkie osoby, które nie zmieściły się w sali teatralnej, mogły w niej uczestniczyć.

‍Zatem rozpoczęliśmy kolejny rok pełen wyzwań, ciężkiej pracy i, mamy nadzieję, również satysfakcji z osiąganych efektów dydaktycznych i artystycznych.

 

QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

2 października 2019 zainaugurowaliśmy kolejny rok akademicki. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele białostockich uczelni oraz społeczność studencka. W związku z reformą szkolnictwa ten rok rozpoczęliśmy już nie jako Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ale jako Filia w Białymstoku. Powitaliśmy więc nowe władze:

prof. dr hab. Wiesława Czołpińskiego – Prorektora ds. kształcenia i studentów
prof. dr hab. Martę Rau – Prorektor ds. Filii w Białymstoku
dr hab. Artura Dwulita – Dziekana ds. kierunków
dr Katarzynę Siergiej – Pełnomocnik Dziekana ds. kierunków

Podczas uroczystości dr Bernarda Anna Bielenia, dr Łucja Urszula Grzeszczyk, dr Mateusz Antoni Smaczny odebrali dyplomy doktora sztuki. Złożono również gratulacje wykładowcom: prof. dr hab. Sylwii Janowicz–Dobrowolskiej oraz dr. Karolowi Suszczyńskiemu, którzy uzyskali awanse naukowe w poprzednim roku akademickim.

Nestorom– absolwentom wręczono dyplomy, a pierwszoroczni, przywitani przez nową Panią Rektor oraz starszych kolegów, złożyli przysięgę i zostali „pasowani” na studenta (zainicjowaliśmy tym samym nowy akademicki zwyczaj).

Wykład inauguracyjny „O tym, jak być, by być mógł też ktoś jeszcze” wygłosił Pan Szymon Hołownia. Obecność gości specjalnych wydarzenia – Państwa Bernadetty i Krzysztofa Rau, związanych ze szkołą od początku jej istnienia – została przyjęta serdecznym brawami.

Warto również wspomnieć, że kilka dni wcześniej, 30 września, podczas inauguracji roku akademickiego naszej warszawskiej Alma Mater, prof. dr hab. Wiesław Czołpiński otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za działalność organizacyjną.

Vivat Academia,
vivant Professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!