Studentka na GDA

Fot. Piotr Pędziszewski

Studentka IV roku aktorstwa, Laura Walczak, wzięła udział w czytaniu performatywnym sztuki „Mała piętnastka” Tomasza Mana w reż. Katarzyny Minkowskiej zorganizowanym 28 sierpnia w ramach programu towarzyszącego Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

GDYŃSKA NAGRODA DRAMATURGICZNA została ustanowiona w 2007 roku przez Prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka “z głębokiej troski o jakość najnowszej polskiej dramaturgii” i z potrzeby honorowania co roku jej najwybitniejszych osiągnięć. Wyodrębniła się – z powołanej wcześniej – Nagrody Literackiej GDYNIA.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.