The 11th edition of the International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET will take place in Białystok on June 18-22, 2024.

The International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET is one of the most durable academic and cultural traditions in Poland: it has been held in Bialystok every two years since 2002. The festival is organised in the only Polish city aassociated with the Association des Villes Amies de la Marionnette (the so-called Association of Puppet Cities) and one of the two – next to Wrocław – Polish cities where professional creators of the puppetry theatre are educated.  The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok, together with the Białystok Puppeteers Association and the Białystok Puppet Theatre. The Festival traditionally presents performances in two streams: professional and student.

The 11th edition of the Festival is a celebration of the art of puppetry and theatre of the animated form, guided by the idea of teamwork and joint action.
With the idiom COMMUNITY, we want to express the Festival’s constant endeavour to unite, coexist and act artistically beyond all divisions and differences. In puppet theatre, the theatre of the animated visual form, teamwork and joint action are an overriding value that we want to emphasise and protect.

Prof. Marta Rau Vice-Rector of the Academy
Art Director of the Festival

Dear Colleagues, Dear Friends It’s with great pleasure that I would like to invite your School to participate in the next edition of the International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024. By hosting you in Białystok, we want to create a safe space for joint artistic creation, as well as for the exchange of ideas and views, which, despite our differences, can bring us together in a substantive discussion. We are curious about you, your world, your sensitivity and imagination. Looking forward to a creative meeting together, I invite you to apply and, I hope, see you in Białystok.


Program ENG_PL / PROGRAM PL

1080 X 1080 photoaidcom photoaid remove background

Nurt profesjonalny – wejściówki

1080 X 1080 photoaidcom photoaid remove background

List of Participants

Scientific Committee / Rada Naukowa

Support / Wsparcie 

Open Call Creative Residencies / rezydencje twórcze

Application Form

Media


Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA to biennale sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy organizowane od 2002 r. W roku 2024 Festiwal zainauguruje obchody 50-lecia Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Idiomem 11. edycji Festiwalu będzie WSPÓLNOTA jako odpowiedź na rzeczywistość coraz bardziej konfliktującą i oddalającą od siebie ludzi. W haśle tym chcemy wyrazić nieustającą dążność Festiwalu do łączenia, koegzystencji i działań artystycznych ponad wszelkimi podziałami i różnicami. W teatrze lalek, teatrze ożywionej formy plastycznej, zespołowość i wspólne działanie ma wartość nadrzędną. Chcemy ideę wspólnotowości rozszerzać i pielęgnować nie tylko w środowisku lalkarskim, ale również w odniesieniu do akademickości. Stworzyć bezpieczną przestrzeń do wspólnej kreacji artystycznej, a także do wymiany myśli i poglądów, które pomimo różnic, mogą nas połączyć w merytorycznej dyskusji. 

Doświadczenia poprzednich edycji festiwalu, który nie jest i nigdy nie był konkursem, utwierdzają nas w przekonaniu, że potrafimy taką wspólnotę rozszerzoną na kilka krajów kilka uczelni, wspaniale  budować. Szczególnie ostatnia edycja, która odbywa się w cieniu wojny w Ukrainie, pokazała jak ważna jest wspólnota i poczucie przynależności do niej.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa Uczelnię do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024. Goszcząc Państwa w Białymstoku chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do wspólnej kreacji artystycznej, a także do wymiany myśli i poglądów, które pomimo różnic, mogą nas połączyć w merytorycznej dyskusji. Jesteśmy ciekawi Was, Waszego świata, Waszej wrażliwości i wyobraźni. Licząc na wspólne, twórcze spotkanie zapraszam Państwa serdecznie do składania aplikacji i, mam nadzieję, do zobaczenia w Białymstoku.

Prof. dr hab. Marta Rau
Prorektor ds. Filii w Białymstoku
Dyrektor Artystyczna Festiwalu

___________________

Poniżej znajduje się okno z portalu YouTube zawierające film. Kliknij w okno i obejrzyj wideo bezpośrednio na tej stronie lub na portalu YouTube (link zewnętrzny).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.