INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki! Uroczystość na naszym Wydziale miała miejsce 2 października i wzięli w niej udział: prof. dr hab. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej, prof. dr hab. Wiesław Czołpiński – Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej, dr hab. Artur Dwulit – Dziekan WSL, dr Katarzyna Siergiej – Prodziekan WSL, dr hab. Jacek Malinowski – Prodziekan ds. kierunku reżyserii WSL, reprezentanci szkół wyższych, instytucji kultury, władz miasta oraz licznie zgromadzona społeczność akademicka. Do grona studentów przyjęto 17 osób na kierunku aktorskim i 3 osoby na kierunku reżyseria teatru lalek.

W tym roku przyznano też specjalną Nagrodę im. Jana Wilkowskiego, przyznaną przez Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy studentowi V roku Rafałowi Derkaczowi – za szczególne osiągnięcia artystyczne i aktywność na rzecz Wydziału Sztuki Lalkarskiej.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Lucyna Kozień – dyrektor naczelna i artystyczna Teatru Lalek Banialuka i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej.