INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki! Uroczystość na naszym Wydziale miała miejsce 2 października i wzięli w niej udział: prof. dr hab. Wojciech Malajkat – Rektor Akademii Teatralnej, prof. dr hab. Wiesław Czołpiński – Prorektor ds. Wydziału Sztuki Lalkarskiej, dr hab. Artur Dwulit – Dziekan WSL, dr Katarzyna Siergiej – Prodziekan WSL, dr hab. Jacek Malinowski – Prodziekan ds. kierunku reżyserii WSL, reprezentanci szkół wyższych, instytucji kultury, władz miasta oraz licznie zgromadzona społeczność akademicka. Do grona studentów przyjęto 17 osób na kierunku aktorskim i 3 osoby na kierunku reżyseria teatru lalek.

W tym roku przyznano też specjalną Nagrodę im. Jana Wilkowskiego, przyznaną przez Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy studentowi V roku Rafałowi Derkaczowi – za szczególne osiągnięcia artystyczne i aktywność na rzecz Wydziału Sztuki Lalkarskiej.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Lucyna Kozień – dyrektor naczelna i artystyczna Teatru Lalek Banialuka i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.