ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA AKTORA LALKARZA

Miło nam poinformować, iż e-book naszego wykładowcy Mateusza Smacznego „Świadomość ciała aktora lalkarza” zainaugurował nową serię wydawniczą Akademii Teatralnej!

W serii tej będą publikowane najciekawsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne bronione przez wykładowców kierunków praktycznych naszej uczelni. Wszystkie książki będą dostępne za darmo w najpopularniejszych formatach elektronicznych.

W swojej książce Mateusz Smaczny kładzie nacisk na aspekty praktyczne technik lalkarskich. Autor ma nadzieję, że zachęci ona praktyków teatru lalek do pracy nad swoim aktorskim warsztatem czy wskaże drogi, które pomogą ukształtować własną metodę pracy z ciałem, zarówno swoim, jak i każdego przedmiotu czy lalki, z którymi przyjdzie im spotkać się w pracy.

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Sylwii Janowicz-Dobrowolskiej.

Jako kolejny w serii ukaże się e-book Edwarda Wojtaszka!
Czytaj e-book TU

NOWA PUBLIKACJA AKADEMII JUŻ DOSTĘPNA!

Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce. Vademecum – przedstawiamy drugą w 2019 roku publikację naukową naszej uczelni. Tym razem skupiamy się na jednym z najważniejszych twórców teatralnych pierwszej połowy XX wieku, aktorze, pedagogu i reżyserze – Michaile Czechowie. Powstanie monografii poprzedziło międzynarodowe sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa — dziedzictwo i inspiracje”, które odbyło się w naszej szkole w dniach 26-27.10.2019 (czytaj więcej o sympozjum).

Wydawnictwo – efekt pracy badaczy, naukowców, teoretyków i praktyków teatru z pięciu krajów Europy: Polski, Litwy, Łotwy, Niemiec i Wielkiej Brytanii – zrodziło się z potrzeby uzupełnienia luki w polskiej literaturze naukowej o nowe i nieznane jeszcze wątki dotyczące biografii i twórczości tego wybitnego Rosjanina. Nie ma bowiem wątpliwości, że Czechow wciąż jest obecny w polskim teatrze, że różni artyści – aktorzy, reżyserzy – świadomie lub zupełnie bezwiednie korzystają z proponowanych przez niego ćwiczeń, w końcu, że otwartość metody na inne gatunki teatralne, doprowadziła do jej rozprzestrzenienia się chociażby na sztukę teatru lalkowego.

W recenzji wydawniczej dr hab. Beata Guczalska, prof. Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pisze:

„To zadziwiające, że postać Michaiła Czechowa stała się znana w polskim środowisku teatralnym dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, najpierw za sprawą publikacji w «Dialogu» i «Teatrze» (teksty Mariusza Orskiego, fragmenty książek Czechowa), a na dobrą sprawę po opublikowaniu przekładu O technice aktora w roku 1995. Ale po boomie na Czechowa z lat dziewięćdziesiątych zainteresowanie jakby przygasło.

[…] Inicjatywa edytorska białostockiej filii Akademii Teatralnej jest wprost nie do przecenienia – zwłaszcza, że nie jest to typowe wydawnictwo pokonferencyjne, zawierające zbiór przypadkowych tekstów, lecz pozycja głęboko i strategicznie przemyślana.

[…] Jestem pewna, że Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii teorii i praktyce. Vademecum zasługuje na status podręcznika akademickiego, którym bez wątpienia stanie się w praktyce, nie tylko na poziomie kategorii wydawniczej. Pozostaje wyrazić uznanie dla wydawcy i redaktorów za niezwykle cenną i świetnie zrealizowaną inicjatywę”.

Redaktorem naukowym wydania jest dr Karol Suszczyński. Zapraszamy do lektury!

Darmowy e-book (czytaj on-line)

Kliknij, aby pobrać e-book

Wydawca
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku

Partnerzy
Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
Białostocki Teatr Lalek
Łotewski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI)
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Filmoteka Narodowa — Instytut Audiowizualny (FINA)

Mecenat
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum „Teoria aktorska Michaiła Czechowa dziedzictwo i inspiracje” – zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Patronat
Honorowy patronat podsekretarza stanu w MKiDN Wandy Zwinogrodzkiej
Honorowy Patronat Prezydent Miasta Białegostoku

Patronat medialny/opieka medialna
Pamiętnik Teatralny
Teatr
Scena
AICT Polska (sekcja polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych)
Teatralny.pl
e-teatr.pl
Teatr Lalek
TVP Oddział Białystok
Radio Białystok
Bialystokonline.pl