Konkurs na mural festiwalowy

MURAL WWW

Projektujesz murale? Chcesz wzbogacić przestrzeń miejską Białegostoku? Inspiruje Cię teatr?

Weź udział w konkursie na projekt muralu promującego Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA organizowany przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filię w Białymstoku.

Prześlij swój projekt do 10 czerwca 2024. Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie konkursu [pdf, 843 KB];

     Regulamin konkursu [pobierz docx, 2,7 MB]

___________________

18-22 czerwca 2024 roku odbędzie się 11. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA, którego organizatorami są Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku oraz Białostocki Teatr Lalek w partnerstwie z Polskim Ośrodkiem Lalkarski POLUNIMA, Białostockim Stowarzyszeniem Artystów Lalkarzy, Zarządem Sekcji Teatrów Lalkowych ZASP, Polską Sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych AICT/IATC Klubu Krytyki Teatralnej SDRP.

Festiwal organizowany jest dzięki wsparciu Finansowemu Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Miasta Białegostoku.

11. PUPPETNOPUPPET Festival

lnl24 www

The 11th edition of the International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET will take place in Białystok on June 18-22, 2024.

The International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET is one of the most durable academic and cultural traditions in Poland: it has been held in Bialystok every two years since 2002. The festival is organised in the only Polish city aassociated with the Association des Villes Amies de la Marionnette (the so-called Association of Puppet Cities) and one of the two – next to Wrocław – Polish cities where professional creators of the puppetry theatre are educated.  The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok, together with the Białystok Puppeteers Association and the Białystok Puppet Theatre. The Festival traditionally presents performances in two streams: professional and student.

The 11th edition of the Festival is a celebration of the art of puppetry and theatre of the animated form, guided by the idea of teamwork and joint action.
With the idiom COMMUNITY, we want to express the Festival’s constant endeavour to unite, coexist and act artistically beyond all divisions and differences. In puppet theatre, the theatre of the animated visual form, teamwork and joint action are an overriding value that we want to emphasise and protect.

Prof. Marta Rau Vice-Rector of the Academy
Art Director of the Festival

Dear Colleagues, Dear Friends It’s with great pleasure that I would like to invite your School to participate in the next edition of the International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024. By hosting you in Białystok, we want to create a safe space for joint artistic creation, as well as for the exchange of ideas and views, which, despite our differences, can bring us together in a substantive discussion. We are curious about you, your world, your sensitivity and imagination. Looking forward to a creative meeting together, I invite you to apply and, I hope, see you in Białystok.


Application Form

Go to Application form (external link)

List of required attachments:

 1. GENERAL TERMS AND ORGANISATIONAL INFORMATION (Download, .docx, 22,1 KB)
 2. LETTER OF CONFIRMATION (Download, .docx, 33,3 KB)
 3. TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE 1ST PERFORMANCE (Download, .docx, 26,8 KB)
 4. TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE 2ND PERFORMANCE (Download, .docx, 26,9 KB)

Scientific Committee of 11 th International Festival Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024

 1. professor Marta Rau – vice-rector of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Bialystok,
 2. PhD Bernarda Bielenia – board member of POLUNIMA,
 3. dr hab. Jacek Malinowski – director of Białystok Puppet Theatre, I vice-president of POLUNIMA,
 4. PhD Karol Suszczyński – president of Białystok Poppet Theatre,
 5. dr hab. Jacek Dojlidko – pedagogue of the Theatre Academy,
 6. PhD Paula Czarnecka – pedagogue of the Theatre Academy,
 7. Maria Czok – student of Theatre Academy; president of the Students’ Union of the Theatre Academy,
 8. Michalina Krzemianowska – student of Theatre Academy.

Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA to biennale sztuki lalkarskiej i teatru ożywionej formy organizowane od 2002 r. W roku 2024 Festiwal zainauguruje obchody 50-lecia Akademii Teatralnej w Białymstoku.

Idiomem 11. edycji Festiwalu będzie WSPÓLNOTA jako odpowiedź na rzeczywistość coraz bardziej konfliktującą i oddalającą od siebie ludzi. W haśle tym chcemy wyrazić nieustającą dążność Festiwalu do łączenia, koegzystencji i działań artystycznych ponad wszelkimi podziałami i różnicami. W teatrze lalek, teatrze ożywionej formy plastycznej, zespołowość i wspólne działanie ma wartość nadrzędną. Chcemy ideę wspólnotowości rozszerzać i pielęgnować nie tylko w środowisku lalkarskim, ale również w odniesieniu do akademickości. Stworzyć bezpieczną przestrzeń do wspólnej kreacji artystycznej, a także do wymiany myśli i poglądów, które pomimo różnic, mogą nas połączyć w merytorycznej dyskusji. 

Doświadczenia poprzednich edycji festiwalu, który nie jest i nigdy nie był konkursem, utwierdzają nas w przekonaniu, że potrafimy taką wspólnotę rozszerzoną na kilka krajów kilka uczelni, wspaniale  budować. Szczególnie ostatnia edycja, która odbywa się w cieniu wojny w Ukrainie, pokazała jak ważna jest wspólnota i poczucie przynależności do niej.

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy, z ogromną przyjemnością chciałabym zaprosić Państwa Uczelnię do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024. Goszcząc Państwa w Białymstoku chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do wspólnej kreacji artystycznej, a także do wymiany myśli i poglądów, które pomimo różnic, mogą nas połączyć w merytorycznej dyskusji. Jesteśmy ciekawi Was, Waszego świata, Waszej wrażliwości i wyobraźni. Licząc na wspólne, twórcze spotkanie zapraszam Państwa serdecznie do składania aplikacji i, mam nadzieję, do zobaczenia w Białymstoku.

Prof. dr hab. Marta Rau
Prorektor ds. Filii w Białymstoku
Dyrektor Artystyczna Festiwalu

Rada Naukowa 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024

 1. prof. dr hab. Marta Rau – prorektor ds. Filii w Białymstoku Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie,
 2. dr Bernarda Bielenia – członkini zarządu Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA,
 3. dr hab. Jacek Malinowski – dyrektor Białostockiego Teatru Lalek, I wiceprezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA,
 4. dr Karol Suszczyński – prezes Białostockiego Stowarzyszenia Artystów Lalkarzy,
 5. dr hab. Jacek Dojlidko – nauczyciel akademicki AT,
 6. dr Paula Czarnecka – nauczyciel akademicki AT,
 7. Maria Czok – studentka AT, przewodnicząca Samorządu Studenckiego,
 8. Michalina Krzemianowska – studentka AT.
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.