MŁODA POLSKA – MŁODA ZDOLNA

Anna Retoruk – aktualnie na V roku reżyserii w naszej szkole – zdobyła stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu “Młoda Polska”. Serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że konkurencja była ogromna: aplikowało ponad 500, zaś stypendia otrzymało tylko 89 osób.

Program stypendialny “Młoda Polska” przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami takich dziedzinach jak film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr.

Dzięki stypendium Anna Retoruk będzie mogła zrealizować spektakl dla dzieci „Teraz tu jest nasz dom” na podstawie książki Barbary Gawryluk. Czekamy z niecierpliwością na premierę i życzymy powodzenia!

WIĘCEJ O PROGRAMIE “MŁODA POLSKA”

ERASMUS: POWROTY Z WYJAZDÓW

Wyjazd zrealizowany w ramach programu Erasmus Plus – Mobilność edukacyjna KA-103

Z zagranicy wracają powoli studenci, którzy semestr zimowy spędzili na uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS. Ania Pawelska zakończyła swój pobyt w Berlinie na Freie Universitaet Berlin.

Dzięki programowi Erasmus mogła spędzić kilka miesięcy na studiach w Berlinie. Na uczelni partnerskiej, Freie Universitaet, uczęszczała na kurs niemieckiego. Pozostałe zajęcia odbywały się w Hochschule fuer Schauspielkunst, na wydziale lalkarskim. W trakcie pobytu miała możliwość m.in. pracy nad “przed-dyplomami” ze studentami trzeciego roku, czy przy tworzeniu małych projektów teatralnych pod okiem profesorów. Poza projektami zajęcia odbywały się też w warsztacie lalkarskim, gdzie przygotowywano studentów do samodzielnego tworzenia scenografii. Uzupełnieniem programu były zajęcia z zarządzania kulturą.

Akademia Teatralna uczestniczy w programie wymiany ERASMUS od 2001 roku. Z możliwości oferowanych przez ten program – wyjazdów na studia lub na praktyki zawodowe – korzystać mogą wszyscy studenci uczelni. Więcej na ten temat: kliknij tutaj.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.