WARSZTATY Z RUCHU DWORSKIEGO

W dniu 29-30.10 odbyły się  warsztaty z ruchu dworskiego scenicznego z Romaną Angel. W warsztatach wzięli udział studenci  II roku naszego Wydziału oraz nasi wykładowcy: mgr Tomasz Graczyk i mgr Anna Kołosow-Ostapczuk.

FINAŁ 3 LAYERS – KONFERENCJA

Podczas Festiwalu Węgierskich Teatrów Lalek w Kecskemet został podsumowany projekt 3 LAYERS OF TELLLING A STORY. Na specjalnej konferencji poświęconej idei wspólnych, międzynarodowych studiów magisterskich z dziedziny lalkarstwa, byli obecni przedstawiciele czterech uczelni współpracujących przy projekcie, w tym z naszego Wydziału: Rektor Wiesław Czołpiński, Marta Rau oraz Paulina Matusiak. Poza omówieniem programu planowanych w przyszłości studiów magisterskich, uczestnicy konferencji przedstawili krótką prezentację dotyczącą nauczania lalkarstwa na ich uczelniach. Pomysł otwarcia nowego, międzynarodowego kierunku studiów, w którym łączyłyby się różne doświadczenia i tradycje nauczania, spotkał się z dużym zainteresowaniem i zyskał ogromne poparcie wśród gości.

Było to ostatnie już spotkanie w ramach projektu 3 LAYERS OF TELLLING A STORY. Nie skończyło ono jednak współpracy pomiędzy czterema uczelniami, które czeka wspólny proces akredytacyjny, konieczny, by ideę wspólnych studiów magisterskich wcielić w życie.

TOURNEE RAFAŁA DOMAGAŁY

Student IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej zaprezentuje swój monodram zatytułowany AMOR OMNIA VINCIT  w Chojnickim Centrum Kultury (3 listopada), na Festiwalu Monodramu Monoblok w Gdańsku (4 listopada) oraz w warszawskim Teatrze Scena Andrzeja Ferenca (6 listopada).

LALKA TEŻ CZŁOWIEK: STUDENCI Z NAGRODĄ

16 października zakończyła się XI edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Dla Dorosłych “Lalka Też Człowiek”. Po ośmiu dniach wypełnionych spektaklami, spotkaniami z artystami z całego świata oraz projekcjami filmowymi ogłoszono werdykt jury.  Z nagrodami wyjechali nie tylko twórcy profesjonalni, ale również nasi studenci. Nagrodę celową w wysokości 5000 zł na utworzenie nowego spektaklu otrzymali autorzy projektu TRIP  – Michał Szostak i Damian Krajczyk – studenci IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Projekt TRIP to efekt pracy na przedmiocie Teatr Ożywionej Formy. (Opieka pedagogiczna – dr Jacek Dojlidko, mgr Karol Smaczny i mgr Paula Czarnecka).

DOBRY WIECZÓR W AT. BIAŁYSTOK

Studenci IV roku naszego Wydziału zaprezentują w Akademii Teatralnej w Warszawie siedem pokazów z zakresu teatru aktora, lalki, formy, wyobraźni, a także pokaz szermierki scenicznej. Spektakle zostały przygotowane w ramach zajęć TEATR OŻYWIONEJ FORMY.

Więcej…

Strona wydarzenia na FB

DYSKUSYJNY KLUB TEATRALNY

Pod auspicjami Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej oraz Sekcji Polskiej AICT –  Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych, w Białymstoku konstytuuje się właśnie Dyskusyjny Klub Teatralny. Zachęcamy do udziału w nim wszystkie osoby, którym bliski jest teatr. Szczegóły znajdziecie na poniższej stronie: https://www.facebook.com/groups/1710386779285835/

KONFERENCJA 3LAYERS NA WĘGRZECH

Ostatnia konferencja, podsumowująca lalkarską część projektu 3 Layers,  rozpocznie się o godzinie 17.00 dnia 11 października 2016 r. w węgierskiej miejscowości Kecskemet. Wydarzenie zostało włączone, jako Dzień-Zero, do programu XIII Spotkań Węgierskich Teatrów Lalek organizowanych w Teatrze Ciroka.

Celem konferencji jest umożliwienie wszystkim partnerom pracującym przy projekcie przedstawienie węgierskim praktykom lalkarzom, przygotowanego programu dwuletnich międzynarodowych studiów magisterskich. Poszczególne uczelnie będą reprezentowane przez: Wiesława Czołpińskiego, Martę Rau, Paulinę Matusiak  (Wydziału Sztuki Lalkarskiej, Akademii Teatralnej, Polska), Michała Somosa i Marka Beckę  ( DAMU Czechy), Idę Hledikovą, Barborę Zamiskovą i Marikę Kecskesovą (VSMU  Słowacja).  Główni koordynatorzy tej grupy roboczej to reprezentujący oddział lalkowy Węgierskiej Akademii Teatralnej i Filmowej: Kata Csato i Edina Ellinger. Poza omówieniem programu planowanych studiów magisterskich, uczestnicy konferencji przedstawią krótką prezentację dotyczącą nauczania lalkarstwa na ich uczelniach. Organizatorzy przewidują możliwość dyskusji węgierskich uczestników, profesjonalnych lalkarzy, po kolejnych prezentacjach, co daje szansę na poważną dyskusję na temat współczesnej lalkarskiej rzeczywistości.


Puppet Conference of 3 Layers Project in Kecskemét, Hungary

The last dissemination conference of the puppet working group of the 3 Layers Project will be held in Kecskemét, at 5 pm on 11th October, 2016. The event is adjusted to the Zero-Day of the 13th Meeting of Hungarian Puppet Theatres organised in the studio of the Ciróka Puppet Theatre. The aim of this conference is to provide a possibility for the four partner universities of the puppetry working group to present their joint 4 semesters training program to the Hungarian puppet theatre practitioners. The representatives of the foreign universities are Wieslaw Czolpinski, Marta Rau and Paulina Matusiak from the Bialystok Academy, Poland, Michal Somos and Marek Becka from DAMU, Czech Republic, Ida Hledikova, Barbora Zamisková and Marika Kecskesova from VSMU, Slovakia. The leaders of the working group representing the puppet department of Hungarian Academy of Theatre and Film are Csató Kata and Ellinger Edina. Beside talking about their scheduled Joint Master Programs, the speakers of the conference will give a short presentation of the special puppet artists’ curriculum courses of their own institution. The organisers provide an opportunity for the representatives of Hungarian puppet experts to raise questions after listening to the different presentations, and the dissemination conference can transfrom to an international discourse of professional puppet practitioners.

 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL W TURYNIE

Wykładowczyni Wydziału Sztuki Lalkarskiej, dr Magdalena Kiszko-Dojlidko, poprowadzi warsztaty z zakresu teatru cieniowego  w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego INCANTI, który odbędzie się we Turynie w dniach 4-10 października 2016 roku. Warsztat będzie obejmował zagadnienia związane z tradycyjnym teatrem cieni, wykorzystaniem cienia naturalnego, a także prace na małych i dużych ekranach. Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na stronie internetowej imprezy:

http://www.festivalincanti.it/en/workshop/1376-workshop-of-shadws-theatre-2016-con-magdalena-kiszko-dojlidko.html

 

NASI STUDENCI W TURYNIE

Mamy przyjemność poinformować, że Wydział Sztuki Lalkarskiej został zaproszony do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym INCANTI, organizowanym w dniach 4-10 października 2016r w Turynie przez Rassegna Internationale di Teatro di Figura.
W ramach ‘Dnia z Akademią Teatralną w Białymstoku’ studenci IV roku kierunku aktorstwo: Kamila Wróbel, Anna Moś, Dawid Malec, Michał Szostak, Damian Krajczyk zaprezentują monografie Il-lusions oraz Maski.
http://www.festivalincanti.it/en/program.html
il_1